chicken-1851495_1920.jpg

Vogelgriep: een ander soort virus staat voor de deur in België

Vanaf mei 2020 werden in Rusland en in Kazachstan, regio’s waar er veel trekvogels  zijn, verschillende gevallen van hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) type H5 vastgesteld.

 De trekroute van een vogel heb je uiteraard niet in de hand. Maar dankzij de bioveiligheidsmaatregelen die permanent gelden in professionele bedrijven en dankzij een efficiënt bewakings-, preventie- en beheerssysteem dat door het FAVV is opgezet, bleef de aanwezigheid en de verspreiding van het virus in België beperkt.

Wanneer ook het pluimvee verplicht in zijn kot moet blijven

Door het toenemende risico in België heeft de minister van Landbouw op 1 november 2020 bij ons een periode van verhoogd risico afgekondigd. Hierdoor konden extra maatregelen worden genomen om het risico op insleep van het virus in de Belgische pluimveebedrijven te beperken. In België werden op 13 november 2020 de eerste gevallen gemeld van wilde vogels die besmet waren met het hoogpathogene aviaire influenza H5N8-virus, meer bepaald in Oostende in de provincie West-Vlaanderen. Alle houders van pluimvee en siervogels, ongeacht of ze professioneel of hobbyhouder zijn, kregen de opdracht om hun dieren op te hokken om zo elk contact met wilde vogels te vermijden.

Eind 2020 werden 3 uitbraken van aviaire influenza vastgesteld in België. De maatregelen hebben deze uitbraken niet weten te voorkomen, maar hebben het zeker mogelijk gemaakt om het aantal uitbraken sterk te beperken.

mooiekip_inhok.jpg