sesame-1272702_1920.jpg

Sesamzaad wordt gebruikt in honderden producten: een handvol sesamzaad als topping op brood, in olie, in specerijen,… Sesamzaad zit in onze voeding, op onze voeding. Vaak worden de zaden in zeer kleine hoeveelheden gebruikt en dit in een grote variëteit aan eindproducten. In september 2020 werd ontdekt dat er op de zaden een stof aanwezig was die niet is toegelaten in Europa. België trok aan de alarmbel en activeerde het  Europese waarschuwingssysteem voor levensmiddelen: van (auto)controle en productterugroepingen tot RASFF-waarschuwingen, de meldingsplicht en versterkte controles bij invoer,…

Waarschuwing voor ethyleenoxide, een niet-toegelaten stof in Europa

Ethyleenoxide, afgekort ETO, is een gasvormig ontsmettingsmiddel dat niet mag worden gebruikt in Europa.  Dankzij de autocontrole van een bedrijf, werd het FAVV in september 2020 op de hoogte gebracht over de aanwezigheid van deze stof in een partij sesamzaad uit India. De concentratie van de stof had de wettelijke limiet overschreden. Het FAVV nam onmiddellijk maatregelen: de voorraden sesamzaad werden geblokkeerd en geanalyseerd , een waarschuwing werd uitgestuurd via het RASFF-systeem (Rapid Alert System for Food and Feed, Europees systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeder) om zo de Europese gezondheidsautoriteiten op de hoogte te brengen van het probleem, er volgde een risicoanalyse en non-conforme producten op basis van sesamzaad werden teruggeroepen van bij de consumenten indien uit deze risicoanalyse bleek dat er een potentieel chronisch risico bestond voor de consumenten.

 

Gelet op de omvang van non-conforme partijen sesamzaad uit India, hebben Europa en België (via het FAVV) snel maatregelen genomen om er zeker van te zijn dat enkel producten die voldoen aan de Europese normen in de handel worden gebracht.  

Tegen het einde van 2020 telde de website van het FAVV 105 productterugroepingen naar aanleiding van deze problematiek. In 2021 volgden nog enkele productterugroepingen, maar de frequentie ervan nam af. 

s%C3%A9same_edited.jpg