PPA.jpg

Afrikaanse varkenspest: België herwint op internationaal niveau zijn vrije status

Op 20 november 2020 herwint België op Europees niveau de vrije status voor Afrikaanse varkenspest (AVP). Een maand later, op 21 december 2020, gebeurt hetzelfde op internationaal niveau via de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE), wanneer België zijn vrije status voor alle suidae (varkens en everzwijnen) terugkrijgt.

Met deze opeenvolging van aankondigingen hopen we dat er definitief een punt wordt gezet achter een verhaal van meer dan twee jaar.

Herwinnen van de vrije status: een vruchtbare samenwerking tussen het Federaal en regionaal niveau!

We schetsen nog even het verhaal: in september 2018 werd AVP ontdekt bij everzwijnen in de bossen gelegen in het zuiden van de provincie Luxemburg. Het FAVV en het Waalse Gewest hebben vervolgens, in samenwerking en elk binnen hun bevoegdheden, een reeks strikte beheersmaatregelen genomen om het virus op het Belgische grondgebied uit te roeien en te voorkomen dat het in de varkenshouderijen zou worden binnengebracht.

Op federaal niveau werd hiervoor een budget van 5 miljoen euro vrijgemaakt. Het bedrag werd gespreid over twee en een half jaar, om de sector te beschermen en het FAVV de nodige middelen te geven om de strijd tegen de epidemie verder te zetten (laboratoriumanalyses, experts, methoden ter bestrijding van de epidemie).

pexels-anna-hinckel-5873485.jpg