front-view-fresh-raw-fish-with-lemon-sli

 Organisatie van fraudebestrijding

Fraude bestaat sinds jaar en dag en de strijd tegen fraude in de voedselketen is een belangrijk thema voor controle-instanties, met name het FAVV. Zolang het grote winsten oplevert, zolang nieuwe trends en nieuwe producten (waar de consument verzot op is) mogelijkheden tot fraude scheppen, zullen er individuen of groepen (soms van internationale omvang) zijn die hiervan gebruik maken. Het FAVV werkt al vele jaren aan een strategie om fraude te bestrijden , waardoor België een koploper is in de strijd tegen voedselfraude.

Een internationaal anti-fraudenetwerk

Fraude kent geen landsgrenzen en dus zijn de Europese autoriteiten vastbesloten om samen te werken! In Europa worden steeds meer middelen toegekend om voedselfraude te bestrijden. Dit maakt het mogelijk om moderne en innoverende Europese systemen in te voeren en om op internationaal niveau grootschalige acties te organiseren, zoals de operaties OPSON en Silver Axe waar België elk jaar aan deelneemt. 

In België heeft het FAVV de laatste jaren zijn anti-fraudecel, de Nationale Opsporingseenheid (NOE), versterkt. Op het terrein beweegt er van alles: er worden controleurs opgeleid om fraudesignalen op te vangen, er is een netwerk om informatie uit te wisselen en de samenwerking met verschillende autoriteiten (Parket, politie- en douanediensten,...) krijgt vorm.

Preventie, opsporing, bestraffing. De fraudebestrijding verloopt georganiseerd en werpt vruchten af: in 2020 werden 792 fraudeonderzoeken geopend.

concept de réseau social